Účastníci LOKO TRANS CUP-u dobýjali Kaskádu

09. júna 2014

Tri majstrovské deviatky pri trinástich jazerách v golfovom rezorte Kaskáda, severne od moravskej metropoly Brno, sa nie náhodou nazývajú Kaskáda. Ferveje sa ťahajú kaskádami po okolitých kopcoch a ozvláštňujú ich sochárske výtvory významných umelcov. Každá z troch veľkoryso poňatých deviatok si vyžaduje inú stratégiu. Zabrať po fyzickej stránke dá najmä Drevená, kde sa niektoré jamky škriabu vysoko k lesu. Práve na nej sa začínal tohtoročný 2-dňový, v poradí už piaty turnaj spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o, Šurany, zaoberajúcej  železničnou výrobou, opravou, rekonštrukciami a prepravou.

Hoci aj v prvý deň LOKO TRANS CUP-u boli zrátané výsledky, vážne sa ešte nebrali. Spoločenský večer s dobrým jedlom, nápojmi i hudbou, ktorý vďaka krásnemu počasiu prebiehal najmä na terase klubového domu, mohol byť tak zasvätený zábave, preverovaniu starých a nadväzovaniu nových kontaktov. A niektorí účastníci veru vydržali do skorých ranných hodín.

Druhý deň však už čakala hráčov vážna golfová skúška. Už sa hralo takpovediac ,,na ostro“. Tentokrát sa vyše 70 hráčov  presunulo na Železnú a Kamennú deviatku (tu si odskúšali aj prvý deň). Záverečné počty ukázali , že tie najlepšie zapasovali v kategórii HCP 0-18 Petrovi Slávikovi, HCP 18,1-36 Martine Štofaníkovej a HCP 37-54 Alene Grófovej. Ceny z rúk generálneho riaditeľa LOKO TRANS-u Ing. Tibora Cvika sa však ušli aj víťazom iných súťaží, ako najdlhší odpal, či najbližšie k vlajke.

A ani druhý deň nechýbalo skvelé občerstvenie a dobrá nálada. O to viac, že počasie bolo príjemné, slnečné, a tak si každý mohol vychutnať krásu toho architektonicky výnimočne stvárneného moravského rezortu. Nečudo, že vzájomné rozlúčky s ním i medzi účastníkmi boli niekedy dojemné. O to viac sa všetci tešia na nový ročník.

 

 

 

Autor: Jana Janků | 09. júna 2014