Po vzore domácich sa vyzúvame a umývame si nohy. Na hlavy si povinne viažeme typické oranžové šatky. Vchádzame do areálu najsvätejšieho miesta Sikhov – Hari Madíru, čo v preklade znamená Zlatý chrám. Nájdeteho v pandžébskej metropole Armitsar.