Spolupracovník nášho web magazínu — pražský publicista Petr Kubka, si na svoje lyžovačky nevyberá bežné destinácie. Tentokrát ponúka svoje zážitky z Arménska.