Golf sa začína rozvíjať aj v krajinách, kde to bolo ešte pred pár rokmi nemysliteľné. Aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ani tam ale nespia a vybudovali už viacero špičkových golfových areálov a ďalšie sú vo výstavbe. Je to aj zásluhou slovenskej firmy Engo Trnava.