Kontakt/Contact:

Vydavateľ/Publisher:

Golf & Travel

vydavateľka/šéfredaktorka

publisher/editor in chief

Jana Janků

Family Cup

 

Belopotockého 2 Občianske združenie/NPO
811 05 Bratislava Reg.: MV SR 2.12.2005, Č. s./No: VVS/1-900/90-27211
Slovakia
M: +421 0908 705 739
E: janka.janku@gmail.com

Kto je Jana Janků

Novinárska prax:

 • Novinárka s dlhoročnou praxou v denníkoch Pravda, Národná obroda a týždenníku Trend.
 • Špecializuje sa o.i. na cestovný ruch, vrátane reportáži z golfových a lyžiarskych destinácií, píše aj o gastronómii.
 • Prispievala a prispieva do mnohých slovenských i českých médií a web stránky, ako je Trend, Profit,  Miau, Grand Magazin, SME, Šarm, Golf, Golf revue, golfové prílohy Hospodárskych novín a Trendu, Hotelier, Wooman, Víno,  Top Agro, www.restauracie.sme.sk, www.cestovanie.sme.sk, www.golfinfo.cz,  a iné.

Organizácia eventov:.

Marakéš 16 2Top Agro (22 ročníkov od r. 1994 doteraz) vyhodnocovanie najlepších firiem v rámci agrorezortu

Family cup (6 ročníkov – 2006-2011) – celoslovenské a celoročné športové podujatie v piatich disciplínach pre dvoj alebo trojgeneračné rodiny

 PR aktivity:

 • PR manažérka Zväzu hotelov a reštaurácii (2007-2008)
 • Organizovanie tlačových besied (napr. pri príležitosti otvorenia golfových ihrísk v Malackách či Hrubej Borši)

Členstvo v medzinárodných organizáciách

 • IGTWA- Medzinárodná asociácia golfových a turistických novinárov (International Golf and Travel Writers Association)
 • Európska asociácia golfových a cestovateľských médií EGTMA (European Golf &Travel Media Association)
 • Medzinárodný klub novinárov-lyžiarov SCIJ (Ski Club of Journalists-skiers)
 • Medzinárodná federácia poľnohospodárskych novinárov IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists – členka výkonného výboru)

Who is Jana Janků

Journalistic experience:

 • A journalist working for many years in daily newspapers Pravda, Národná obroda and a weekly for economy Trend.
 • Focused (besides other topics) mainly on tourism, covering golf a skiing destinations in her reports.
 • Contributes to many Slovak and Czech print and web media, for example Trend, Profit,  Miau, Grand Magazin, SME, Šarm, Golf revue, Golf Sk, Hotelier, Wooman, Víno (Wine), Top Agro and others. Prepares golf editions for Hospodárske noviny and Trend, www.restauracie.sme.sk, www.golfinfo.cz…

Organizing Events:

Top Agro (22 annual awarding best Slovak farmers since 1994)

 Family Cup (6 annual meetings  2006 – 2011) – All-Slovakia round a year sport event covering five disciplines gathering two or three family generations for a sport competition.

PR Activities:

 • PR manager for the The Hotels and Restaurants Association (2007-2008)
 • Organizing Press Conferences (for example at the occassion of opening new golf courses in Malacky and Hrubá Borša)

Member of International Organizations

 • ETGMA (European Golf and Travel Media Association)
 • IGTWA (International Golf and Travel Writers Association)
 • SCIJ (Ski Club of Journalists-Skiers)
 • IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists)