Zrekonštruovaný bernolákovsky kaštieľ by mal už v budúcom roku slúžiť ako klubový dom

21. marca 2015

Vlani sa členovia Golfového klubu Bratislava-Bernolákovo i návštevníci golfového areálu Black river i parku konečne dočkali. V auguste sa začali rekonštrukčné práce na historickom barokovom kaštieli, z ktorého má vzniknúť nadštandardný klubový dom.

SAMSUNG CAMERA PICTURESGolfisti, ktorí využili na hru aj priaznivé dni počas mimosezóny potvrdia, že v prácach na obnove kaštieľa sa plynulo pokračovalo aj počas uplynulej zimy. V súčasnosti je už opravená strecha, na vežičke od parku opäť nahradili plastové fólie chrániace krov po ukradnutých medených plechoch opäť medené plechy, zrekonštruované sú komíny,  vikiere, časť fasád, atď. To je len čiastočný vonkajší pohľad, pretože mnohé rekonštrukčné práce i úpravy okolia si neodborník ani nevšimne. Navyše, súčasne pokračovali opravy aj v interiéroch kaštieľa.

O podrobnostiach ich postupu hovorí aj výročná správa GCC Bratislava-Bernolákovo podpísaná jeho prezidentom  i majiteľom areálu Ing. arch. Jaroslavom Kachlíkom.

Zo správy vyberáme:

  • Vo februári 2015 bola dokončená komplexná rekonštrukcia veží a strechy
  • Obnova vonkajších fasád objektov má byť dokončená v auguste tohto roku
  • S dokončením technickej infraštruktúry (elektrina, zdravotechnika, voda, plyn) sa ráta v októbri 2015
  • Aj úpravy na hlavnej stavbe – omietky, priečky, zateplenia, podlahy a pod. majú byť dokončené pred koncom tohto roku

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESPopri tom sa v roku 2015 majú začať nasledovné práce:

  • dodávka exteriérových okien a dverí (marec-august)
  • dodávka zabudovaných interiérových častí (september 2015 – máj 2016)
  • vonkajšie stavebné úpravy (terasy, prístupová komunikácia, parkoviská) október 2015 – február 2016
  • historické artefakty – reštaurovanie maľby, kováčske, sochárske, kamenárske práce (august 2015 – máj 2016)

Potrebná je zhovievavosť

„Z uvedeného harmonogramu vyplýva, že stavebný objekt by mal byť dokončený ešte v tomto roku s tým, že historické artefakty a ich obnova vrátane interiéru si vyžiada ďalšie obdobie zhruba do mája 2016,“ píše ďalej vo výročnej správe J. Kachlík. „Pevne veríme, že po dohotovení tohto historického skvostu, ktorého základy a suterény siahajú až do 16. storočia doby renesancie, sa vytvoria ideálne podmienky na prevádzku golfového domu na najvyššej úrovni. Dúfam, že tohto reprezentačného domu sa členovia klubu v plnom zdraví dožijú, nakoľko cesta jeho zrodu bola ozaj veľmi komplikovaná a tŕnistá, nakoľko sa jedná o investíciu bez akejkoľvek návratnosti. Slávnostné otvorenie by sa podľa plánov malo uskutočniť v máji alebo júni 2016,“

Zároveň vzhľadom na budúcu výstavbu prosí návštevníkov počas nasledujúcich dvoch rokov o ústretovosť a zhovievavosť voči možným dopadom stavebnej činnosti na celkové prostredie areálu.

kaštieľ- historické fotoNadštandardné zázemie

„Pokročilá realizácia rekonštrukcie kaštieľa, ako budúceho golfového klubového domu, je z mojej strany určite názorným príkladom, že veci sa hýbu tým správnym smerom. Rezort Black River dostane v roku 2015 úplne iný imidž a v sezóne 2016 získa klub nové nadštandardné zázemie, ktoré svojou atraktivitou nebude mať na Slovensku obdobu,“ uzaviera J. Kachlík.

Autor: Jana Janků | 21. marca 2015