Šurianska deviatka otvorená, zahráte si za euro

10. mája 2015

Predpovede počasia boli na predprvomájový štvrtok zlé, ale tam hore asi majú radi ľudí nadšených pre vec. V tomto prípade pre golf a tým nadšencom je Maroš Očadlík. Takže slávnostnému otváraniu kompletného deväťjamkového ihriska Airport v Šuranoch napokon prialo slniečko.

Bola to nesporne tohtoročná golfová udalosť na Slovensku. Veď rozostavaných ihrísk tu momentálne máme poskromne a už vôbec nie takých, ktoré by mali  nádej byť dokončené tohto roku.

SAMSUNG CAMERA PICTURESModerovala Adela Banášová

Hostia tejto otváracej slávnosti prišli z celého Slovenska, ba aj v Čiech. Medzi najvzácnejších patril najmä známy český architekt Jiří Velden, ktorý po tom, čo dizajnoval množstvo ihrísk v Čechách a na Morave, ukázal svoje schopnosti a skúsenosti aj v Šuranoch.

SAMSUNG CAMERA PICTURESOtvorenie moderovala Adela Banášová, ktorá je už tiež dávnejšie aktívnou členkou golfovej rodiny a k Airportu, ako priznala, má srdečný vzťah. Na slávnostné otvorenie udretím na zvon si prezident klubu a majiteľ ihriska Maroš Očadlík prizval primátora Šurian Mareka Oremusa.  Ihrisko tiež pri tejto príležitosti dostalo nový prívlastok Green love (Zelená láska), čo symbolizovala zelená stužka na zvone.

SAMSUNG CAMERA PICTURESPotom už nasledovali prvé odpaly. Bolo si ich treba zaplatiť, ale príspevky aktérov pôjdu na dobrú vec – rozvoj mládežníckeho golfu v klube.

Spieval Kuly

SAMSUNG CAMERA PICTURESDeň pokračoval ozajstným golfom. Bol to trochu nezvyčajný turnaj. Vzhľadom na veľký záujem prítomných boli flajty až šesťčlenné, ale v niektorých prípadoch práve vďaka tomu vznikli mimoriadne veselé skupinky. Veď o výsledky tentokrát až tak nešlo.

A ak  pri rozdávaní pamätných medailí tým, ktorí sa o výstavbu ihriska zaslúžili, trochu tiekli aj slzy, bolo to od dojatia a spomienok, koľko úsilia aj na postavenie takéhoto, hoci nie veľkého ihriska stojí. Maroš Očadlík a jeho spolupracovníci o tom vedia svoje. Všetci prítomní sa však zhodli na jednom – majú byť na čo hrdí. Veď ide o prvé ihrisko v Nitrianskom SAMSUNG CAMERA PICTURESkraji a rozbiehajúca sa spolupráca zo školami v okolí sľubuje, že golfová rodina bude rásť aj v tomto regióne.

SAMSUNG CAMERA PICTURESA tak aj záverečné vystúpenie Kulyho a Desmodu bolo ocenením práce celého tímu Airoport Golf klubu. Sladkou bodkou bolo krájanie torby vyzdobenej logom klubu.

Od júna za euro

V záujme toho, aby šurianske ihrisko Airoport spoznalo čo najviac slovenských golfistov, vymysleli tam zaujímavú akciu. Od júna (aby ešte ihrisko, najmä gríny, stihlo dozrieť) si tam bude môcť prísť každý člen SKGA zahrať jednu deviatku za jedno euro. Takže aj vy, cezpoľní, nezabudnite sa zastaviť v Šuranoch.

Foto: Jana Janků

Autor: Jana Janků | 10. mája 2015