Uzavretý svet golfu neprospieva

19. decembra 2018

Čo si budeme hovoriť: vývoj v českom golfe je pre Slovensko vzorom i poučením a bez neho by sme neboli tam, kde sme. Tápali by sme možno ako naši maďarskí susedia, kde počet hráčov stále klesá a bez slovenských i iných zahraničných golfistov by väčšina tamojších ihrísk neprežila. Za zamyslenie preto stojí aj článok dlhoročného českého golfového funkcionára Juraja Wernera, ktorý preberáme z českého časopisu Golf  č. 12/8/7.

Bude víc golfistů? Budeme mít hráče na tour? Co děti, chtějí golf hrát? Dlouhá léta golfová veřejnost sledovala vývoj počtu golfistů. Ozývala se slova jako úžasné, neuvěřitelné, jak je to možné, že v jiných postsocialistických zemích se podobný boom neděje. Teď počet členů klesá a ozývají se varovné hlasy. Slyšíme je a není nám to jedno. Stále platí, že golf část populace okouzlil, a bohužel druhá část o nás valné mínění nemá. Nechci zde rozebírat, kdo za to může, pouze připomenout, že tato image je brzdou dalšího rozvoje.

Napravit obraz golfu je úkolem funkcionářů ČGF už dávno. Letos jsme to však vzali trochu ze široka. Pozorní zaregistrovali platformu Bav se golfem (www.bavsegolfem.cz), která má informovat zájemce o možnostech,kde, jak a za jakých podmínek se dá začít hrát. Pomáháme klubům a majitelům hřišť. Je to i v jejich zájmu.
Pak jsou tu média. V tisku se objevilo množství článků, které na golf nahlížely z té nejlepší stránky. Vyšla 96stránková příloha časopisu TÝDEN, což je dosud unikátní projekt. Některé články v médiích spadají do oblasti public relations a, světe, div se, některé redakce zviditelňování golfu zaregistrovaly, nechtěly zůstat stranou a začaly psát samy. Také sociální sítě ožily golfem a Česká televize vysílala reportáže nejenom z top sportovních akcí. Pokud jste je neviděli, tak je to jenom dobře. Cílili na negolfisty v čase, když jste vy golf hráli.

Ano, český golf se vymanil ze svého uzavřeného světa a obrátil se k negolfistům. Chceme, aby golf hrálo více lidí, aby hřiště byla plnější, fee levnější a tím se tato hra stala i dostupnější. Přejeme si také, abychom mohli sledovat své hráče na světových okruzích. K tomu potřebujeme silnou základnu a dobré trenéry. Švédský trenér Staffan Johansson udělal za první rok obrovský kus práce a já jenom doufám, že strhne naše trenéry k podobné systematické a cílevědomé práci.

Letošní úspěch Kláry Spilkové je příslibem. Když jsem před lety říkal, že Klára není produkt české golfové školy, ale statistický omyl, tak jsem byl za zlého. Dnes musím konstatovat, že Klára tuto situaci využila a tvrdou prací se dostala podstatně dále, než ji pouhá náhoda a talent mohly vynést. Děti mají vzor a to je dobře.

Detskí golfisti sú nádej do budúcnosti

A propos, děti, bude jich dost? Vloni touto dobou jsme konstatovali, že golf byl schválen jako oficiální volitelný předmět na českých školách. Není to úžasné, že vaše dítě může mít na vysvědčení předmět golf? Musím říct, že tato třešnička na dortu projektu ČGF „Se školou na golf“ se povedla podstatně dříve, než jsme doufali. Synergie zapálených učitelů zabrala a kulaté razítko bylo na světě.
Co je ale podstatné, projekt například letos oslovil cca 14 000 dětí, které si golf vyzkoušely. Některé jednou při nějaké příležitosti, jiné ho hrály celý rok. Tisícovka z nich se stala dokonce novými členy klubů. Řeknete si, že je to málo? Mně to málo nepřipadne. Zaprvé jsou to děti, které ke golfu nepřivedli rodiče. To je velice důležité, neboť do negolfových rodin přinášíme informaci o tom, jaký golf vlastně je. Zadruhé –i kdyby ta čísla měla stejnou, nebo mírně stoupající tendenci, tak bychom mohli konstatovat, že každé sté dítě u nás hraje golf nebo s ním bylo alespoň seznámeno a tuto dovednost částečně ovládá.

Je zaseto. Za 15 let si tento tatínek nebo maminka na hezké chvilky na golfu vzpomenou, koupí si hole a půjdou hrát. Nebudou se muset učit zcela nové a neznámé pohyby. A samozřejmě sebou vezmou i děti. Tak jako naše generace umí bruslit, tak část této generace bude umět švihat holí. Chápu jedno procento, co to je? Vzhledem k tomu, že bylo vydupáno z nuly, tak hodně.

Vraťme se k prvním řádkům. Více golfistů bude, když je nebudeme vyhánět konvencemi, náročnými podmínkami a vysokými cenami. Hráčku na světové tour už máme a muži se tam pomalu, ale jistě drápou. Chce to větší základnu, dobré trenéry a vůli hráčů samotných. A děti? Hrají golf rády, jen je potřeba je k němu přivést.
Spolu s kluby a hřišti pracujeme na budoucnosti. Je to běh na dlouhou trať, ale vyplatí se. Golf je krásný a vám všem do nového roku přeji bavte se golfem… a přiveďte k němu další kamarády.

 

Autor: Jana Janků | 19. decembra 2018