Príspevok od štátu

13. mája 2019

Štát podporuje golf podľa zákona o športe. Ten definuje presné pravidlá a tzv. premenné, podľa ktorých sa príspevok vypočítava. Jedným z takýchto premenných je aj počet aktívnych športovcov. ,,To sú všetci hráči do 23 rokov, ktorí sa zúčastnili v rámci jedného roku najmenej troch súťaží našich členských klubov,” hovorí generálny sekretár SKGA Kamil Balga. Na rozvoj golfu v tomto roku poskytol štát príspevok vo výške 255,6 tisíca eur.

 

Autor: Jana Janků | 13. mája 2019

Pridať komentár