Vo Weltene to žije v zime v lete

05. marca 2022

Zima-nezima, 18-jamkové majstrovské ihrisko Welten Báč je už druhú zimu otvorené pre členov aj iných záujemcov. Pravdaže, existujú výnimky v podobne mrazivých dní, čo sa dozviete ráno z webovej stránky klubu. Po obe zimy ich ale bolo minimum. Juh Slovenska je skrátka golfistom prajný.  

Ihrisko, napriek tomu, že vegetácia spí a nedá sa kosiť, je vo výbornom stave. Samozrejme nie také zelené ako po iné mesiace, ale ferveje a gríny sú plno hrateľnej podobe. Nečudo, že v niektoré, najmä víkendové dni, je preto problémom „uloviť“ si nejaký voľný hrací čas. Manažment ihriska to pochopiteľne teší. Hovoríme o tom s prezidentom klubu Ivanom Šebokom a manažérom Miroslavom Mazúchom.

·         To, že Welten je už druhú zimu jedným z mála slovenských ihrísk otvorených, nie je náhoda. Vedenie ihriska sa na to včas pripravovalo. Kedy a ako začína takýto proces?

Príprava ihriska na zimnú sezónu prebieha už na jeseň špeciálnou údržbou s prídavným hnojením grínov a fervejí, aby odolali aj vyšším mrazom a väčšiemu náporu golfistov v zimnom období. 

·         Čo je dôvodom, že neoddychujete a nečakáte na príchod jari, ako to robia iní?

Snahou golfového klubu je vytvoriť priestor členom hrať počas celého roku bez tradičnej zimnej prestávky a tým udržiavať celoročne dobrú klubovú atmosféru.

·         Mať ihrisko otvorené takmer celú zimu ate neznamená len výhody. Aká je opačná strana tohto procesu a ako sa s tým musíte vysporadúvať?

Pre klub to samozrejme prináša nemalé zvýšenie nákladov na údržbu ihriska a väčšie pracovné zaťaženie pre zamestnancov klubu, ktorí už nemajú ako po minulé roky tzv. zimnú prestávku. Odmenou je ale nepretržitý kontakt s členmi klubu, ktorí majú možnosť využívať ihrisko celoročne a vidíme to aj náraste členskej základne.

·         Hlavná sezóna je pred nami. Čo v nej môžu členovia ale aj ostatní návštevníci čakať? Čo nového ste pripravili?

Pre našich členov pripravujeme aj v tejto sezóne sériu klubových funny turnajov, ako napríklad Jarné prebudenie už 12. marca 2022, letný WELTEN texas scramble, Turnaj priateľov golfu, tradičnú túru St.Nicolaus Golf & Style Trophy 2022 o ročné členstvo na rok 2023, celoročnú túru pod názvom GolfTrip HCP Tour 2022 opäť o atraktívne golfové pobyty v kategóriách HCP 0 – 18,4 a 18,5 – 54 od GolfTrip.  Tímová súťaž WELTEN Team Tour 2022 je celoročná súťaž štvorčlenných tímov.V tomto roku zároveň hostíme nasledovné túry: REYA Golf Tour 2022,  DONI-Travel Golf Tour 2022,  OVGC TOUR 2022, Best Tour 2022, Albatross Golf Tour 2022, KMS Golf Tour 2022, GolfZóna Tour 2022, Golf Service Championschip 2022, ŽRGK Golf Tour 2022, VEGET Tour 2022, U.S.Kids Golf tour 2022 semifinále č.2. Už teraz sa tešíme na všetkých golfistov v letnej sezóne 2022.

Autor: Jana Janků | 05. marca 2022