Dobro sa množí delením – aj na Red Oak

10. októbra 2023
Piaty ročník charitatívneho podujatia v golfom rezorte Red Oak v Nitre bol organizovaný s partnerom BMW RIJA – Bavaria a prvý krát bol otvorený aj pre verejnosť. Obrovská vďaka patrí zúčastneným golfistom z celého Slovenska a hosťom, ktorí ukázali, že na tomto svete nežijú len pre seba.
Každý rok sú z výťažku tejto udalosti podporované združenia či rodiny z Nitrianskeho kraja. Tentokrát sumou 6 000 € podporili Centrum Slniečko z Nitry, ktoré sa stará o týrané deti, OZ Klaudia z Lužianok starajúce sa o deti s cukrovkou a rodinu Jurka Jaroša z obce Ľudovítová, ktorý je postihnutý detskou obrnou. Tieto peniaze pomôžu financovať ich fungovanie, aspoň zčasti im uhradia náklady na liečbu, rehabilitácie a žiť kvalitnejší život.
Ako sa hovorí, dobro sa množí delením, preto sme radi, že sa ešte stále vieme podeliť s tými, ktorí to potrebujú.
Autor: Jana Krakovská | 10. októbra 2023