SKGA prijala zmeny v upravovaní HCP

21. februára 2016

Nedávno sme publikovali článok Dalibora Procházku o tom, aký je hendikep v golfe dôležitým nástrojom: vyjadruje hráčsky potenciál golfistu. Tým zostáva aj naďalej, ale podľa nových pravidiel bude nesporne pre mnohých hráčov menším strašiakom.

Prvým januárom 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti nový hendikepový systém Európskej golfovej asociácie (EGA). Národné golfové asociácie – ako hlavné HCP autority – majú právo upraviť určité body podľa svojich odporučení. Prezídium SKGA na základe odporučenia Športovo-technickej komisie SKGA schválilo nasledovné zmeny, ktoré by mohli prispieť k zvýšenému záujmu golfovej verejnosti na turnajových aktivitách klubov.

  • Hranica, kedy sa nebude hráčovi zhoršovať HCP, sa posunula na úroveň 18,5.
  • Pri turnajoch len na 9 jamiek je možné upraviť HCP až po hodnotu 26,5.
  • Mimosúťažné výsledky umožnia zlepšiť HCP na hodnotu 18,5 za  podmienky, že hráčov zapisovateľ má HCP nižší ako 18,4.
  • Ruší sa status „neaktívny HCP” (predtým bola podmienka odohrať 4 turnaje počas kalendárneho roku). Hráči tak budú môcť hrať turnaje bez obmedzení.
  • Procedúra CBA (posun ochrannej zóny stableford bodov smerom nadol/nahor v závislosti od všeobecných podmienok na ihrisku a výsledkov súťažiacich) sa uplatní len pre HCP kategórie do 18,4.

Tieto zmeny budú čoskoro aplikované na serveri SKGA, aby ich kluby mohli naplno využiť pred otvorením turnajovej sezóny 2016.

 

Autor: Jana Janků | 21. februára 2016