Bernolákovský kaštieľ dostal meno podľa najvzácnejšej návštevníčky

22. marca 2017

Len pár dní zostáva do oficiálneho otvorenia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Bernolákove, ktorý je súčasťou športovo – rekreačného rezortu  Black River. Nové meno Chateau Theresia dostal podľa historicky najvzácnejšej návštevy – rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie.

Pôvodný historický areál je dnes súčasťou športovo – rekreačného rezortu Black River v Bernolákove a ten zase spolu s rezortom White Eurovalley v Malackách súčasťou spojeného rezortu Black and White. V oboch sa na nachádzajú golfové ihriská a patria pod jednotnú vlastnícku štruktúru.

Kaštieľ pred rekoštrukciou

Kaštieľ v stave pred pár rokmi.

Dnešný pohľad z parku.

Dnešný pohľad z parku.

Novozrekonštruovaný bernolákovský kaštieľ sa stáva sídlom Golfového klubu GCC-Bratislava-Bernolákovo. Je tiež pripravený na organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí či svadby. Priestory tam má aj administratíva majiteľa -Ing. Arch. Jaroslava Kachlíka. Reštaurácia nazvaná Maria Theresia bude poskytovať  reštauračné i cateringové služby. Súčasťou rezortu sú golfové ihriská Park (9 jamiek) a Black River (18 jamiek), ale aj tenisový, lukostrelecký, paintbolový i rybolovový areál pre verejnosť (sústava štyroch jazier o výmere 5 ha), ako aj bežecké a prechádzkové trate. Pripravuje sa aj výstavba aqua areálu v spojení  s kultúrno-spoločenskými aktivitami  – scény pre hudbu, literatúru, malé divadelné formy a pod.  Bude situovaný v tesnej blízkosti kaštieľa v tzv. Francúzskom parku a s jeho realizáciou sa ráta v rokoch 2017 – 2018.

Spoločenská miestnosť s výhľadom na park s originálnymi nástennými maľbami a krbom.

Spoločenská miestnosť s výhľadom na park s originálnymi nástennými maľbami a krbom.

Základné údaje rekonštrukcie

  • Plocha parkovísk 6 250 m2. Počet státí 175, úžitková plocha 5 120 m2
  • Obostavaný priestor 20 100 m2
  • Architektonický návrh Ing. arch. Jaroslav Kachlík, Ing.arch. Mária Burianová
  • Investičné náklady: exteriér – objekt 6,85 mil. €, interiér – 1,1 mil. €
  • Investor: Theresia Chateau spol. s.r.o, Kaštieľ 5, Bernolákovo
  • Generálny dodávateľ : Black a White a.s., Kaštieľ 5, Bernolákovo, na prácach sa zúčastnilo cca 45 – 50 subdodávateľov
  • Termíny výstavby: stavba 15.9.2014 – 15.12.2016 (27 mesiacov),  interiéry 15.8.2016 – 15.11.2017 (11 mesiacov)
  • Návratnosť investície: 100 – 120 rokov
Kancelárie majiteľa.

Kancelárie majiteľa.

Ideový zámer

Areál Czeklískeho kaštieľa bol v minulosti centrom kultúrneho politického a všeobecne spoločenského života. Jeho pôvodný majiteľ bol 1. kancelárom monarchie a v jeho rodinnom sídle sa stretávali nielen významné osobnosti spoločenského života, no predovšetkým tam boli organizované rôznorodé s tým spojené aktivity – od rôznych slávností, až po prezentácie významných umeleckých udalostí (rôznych druhov umenia, premiéry skladieb, divadiel, hier a pod.).

Zámerom obnovy tohto historicky významného miesta je prinavrátiť mu kultúrno-spoločenského ducha vrátane jeho Génia loci v súčasných novodobých podmienkach. Komplexná rekonštrukcia citlivo akceptuje historickú podstatu s plnou pokorou, pričom však v minimálnych zásahoch udáva pôvodnému dielu pečať súčasnosti. Skĺbením pôvodného a súčasného na tomto originálnom mieste bolo veľmi náročnou úlohou pre architektov, výtvarníkov, dodávateľov, ale i samotného investora.

Socha leva na nádvorí.

Socha leva na nádvorí.

Komplexná rekonštrukcia zabezpečila obnovenie najmä historickej a spoločenskej funkcie kaštieľa. Spoločenské priestory pozostávajúce z honosných vnútorných sál s originálnymi výmaľbami z 18. storočia, menších salónov, terás a vnútorného nádvoria s majestátnou bronzovou fontánou leva, pôvodom z Talianska, zhotovenou toskánskymi majstrami, či francúzskeho parku budú slúžiť na luxusné svadby, kongresy a spoločenské podujatia. Súčasťou kaštieľa je novootvorená reštaurácia  Maria Theresia zariadená v štýle Ľudovíta XIV., ktorá sľubuje návštevníkom neopakovateľné kulinárske zážitky.

V priestoroch kaštieľa Theresia Chateau sa nachádza aj novovybudované luxusné zázemie prvého golfového klubu na Slovensku  – Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo. Unikátne golfové ihrisko Black River je podľa oficiálnych hodnotení najťažšie v Európe.

História v skratke

Kaštieľ v Bernolákove si dal postaviť príslušník grófskej vetvy Esterházyovcov, chorvátsky bán a krajinný sudca Jozef Esterházy v rokoch 1714 -1722 podľa plánov Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, najvýznamnejšieho architekta svojej doby. Po smrti grófa Františka Esterházyho st. sa dostal do majetku grófa Františka Esterházyho ml. (1715-1785), ktorý zastával významné funkcie. Od roku 1735 bol hlavným županom

Raštaurácia Maria Theresia v štýle Ludvíka XIV.

Reštaurácia Maria Theresia v štýle Ludvíka XIV.

Mosonskej stolice, neskôr komorným radcom, v roku 1763 sa stal uhorským kancelárom, v roku 1777 hlavným dvorským správcom, v roku 1783 chorvátskym bánom. Bol slobodomurárom, veľmajstrom jednej z viedenských lóží.  Na viedenskom dvore bol veľmi obľúbený, nazývaný Quinquin a patril k ústredným postavám viedenskej tereziánskej spoločnosti. V roku 1764 ho Mária Terézia vyznamenala veľkokrížom Rádu sv.

Elegantné schodištia s originálnymi tepanými zábradliami.

Elegantné schodištia s originálnymi tepanými zábradliami.

Štefana, v roku 1777 získal Rád Zlatého rúna. Post uhorského kancelára predpokladal adekvátnu reprezentáciu aj na domácej pôde. Túto úlohu plnil kaštieľ v Čeklísi. Navštevovali ho aj príslušníci viedenského dvora. V roku 1766 tam panovníčka Mária Terézia oslávila svoje narodeniny, v roku 1776 sa konala „čínska slávnosť“ tiež s kráľovskou účasťou, v čínskych odevoch, s čínskymi drakmi.

Posledná dôležitá udalosť sa odohrala r. 1910, kedy bernolákovský kaštieľ navštívil americký prezident Theodor Rooswelt v rámci súkromnej návštevy.  Na stanici mal krátky prejav pred novinármi, kedy vznikla aj známa fotografia s Čeklísanmi.  Vtedajšie médiá označili jeho prejav ako jedno z prvých väčších vyjadrení ku formovaniu sa nových zahranično-politických vzťahov voči Európe.

Foto: Archív GCC BB

 

Autor: Tlačová správa | 22. marca 2017